fbpx

Regulamin konkursów na portalu JestemKobietą.com

Regulamin konkursów na portalu JestemKobietą.com

 1. Organizatorem Konkursu jest portal JestemKobietą.com (dalej: „Organizator”).
 2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) oraz jego akceptacją.
 3. Czas trwania Konkursu zostaje wyznaczony w poście konkursowym na stronie Organizatora.
 4. Konkurs skierowany jest do fanów portalu w Polsce. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie do niej wszelkich praw autorskich.
 5. Warunki i przebieg konkursu:
 • Liczba laureatów zostaje wyznaczona w poście konkursowym na Stronie Organizatora.
 • W komentarzu pod postem konkursowym należy odpowiedzieć w kreatywny sposób na zaproponowanie pytanie konkursowe.
 • W przypadku zgłoszeń w poście konkursowym na Facebooku lub Instagramie Organizatora wymaga się, by zgłaszający był fanem strony.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 1. Nagrody zostają wyznaczone i opisane w poście konkursowym na stronie Organizatora.
 2. Wyniki konkursu zostają opublikowane na stronie portalu www.jestemkobieta.com.
 3. Nagrody nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny.
 4. Zwycięzcami zostają osoby, których odpowiedzi Organizator uzna za najciekawsze.
 5. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie przez zwycięzcę w wiadomości mailowej adresu do wysyłki nagrody w ciągu max. 7 dni od daty wysłania przez Organizatora wiadomości mailowej o wygranej. Jeśli laureat nie zgłosi się do Organizatora w określonym wyżej czasie – nagroda przepada.
 6. Organizator ma 14 dni kalendarzowych na wysyłkę nagrody do laureata od momentu podania przez niego danych do wysyłki.
 7. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
 8. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 9. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 12. W przypadku konkursów na Facebooku lub Instagramie uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna poza pracownikami i współpracownikami www.JestemKobieta.com, posiadająca zweryfikowane i autentyczne konto na Facebooku. Autentyczność kont będzie weryfikowana w miarę możliwości przez zespół redakcyjny.
 13. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 14. Organizator może odmówić laureatowi przyznania nagrody w momencie, gdy okaże się, że próbuje on w jakiś sposób oszukiwać, np. zgłaszając się do konkursu z kilku kont Facebookowych lub mailowych. Organizator w miarę swoich możliwości będzie sprawdzał prawdziwość osób, którym nagrody zostają przyznane. Organizator weźmie pod uwagę i zweryfikuje ewentualne wątpliwości zgłaszane także przez innych fanów i czytelników portalu.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu czy zmiany czasu jego trwania.
 16. Konkursy na Facebooku lub Instagramie nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane, administrowane ani bezpośrednio związane z tymi serwisami społecznościowymi ani ich właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do  właściciela czy administratora serwisu społecznościowego. Uczestnik zwalnia właścicieli Facebooka i Instagrama z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

Newsletter

Loading

Zapraszamy do odwiedzenia naszych profili w mediach społecznościowych:

Jeśli chcesz o coś zapytać lub zaproponować współpracę, nie wahaj się i napisz do nas.

Facebook

 

Chcesz być na bieżąco z nowymi artykułami i konkursami?

Zapisz się do naszego newslettera.

Czeka Cię wiele niespodzianek!